Kolekcja

Projekt (nie)pełnosprawny student UŁ

Kolekcja publikacji w formacie PDF z warstwą tekstową dla osób, którym niepełnosprawność uniemożliwia korzystanie ze standardowych materiałów dydaktycznych w szczególności publikacji do zajęć lub pracy badawczo-dydaktycznej, a także innych druków. Dobór materiałów jest ściśle związany z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez osoby zainteresowane. 

Szczegółowe zasady korzystania z usługi dostępne są na stronie BUŁ http://www.lib.uni.lodz.pl/?idx=niepelnosprawni

Zadanie realizowane w ramach projektu pn. „(Nie)Pełnosprawny Student UŁ” współfinansowanego przez Unię Europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, realizowany przez Uniwersytet Łódzki w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju nr POWR.03.05.00-IP.08-00-DOS/19, na podstawie umowy nr POWR.03.05.00-00-A025/19-00 z dnia 09.12.2019 

Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, Rzeczpospolita Polska, Uniwersytet Łódzki, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Kolekcje

podrzędne

Kolekcji (0)

Obiekty

Ostatnio dodane

Obiekty

Najczęściej oglądane

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji