Collection

Projekt (nie)pełnosprawny student UŁ

Kolekcja publikacji w formacie PDF z warstwą tekstową dla osób, którym niepełnosprawność uniemożliwia korzystanie ze standardowych materiałów dydaktycznych w szczególności publikacji do zajęć lub pracy badawczo-dydaktycznej, a także innych druków. Dobór materiałów jest ściśle związany z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez osoby zainteresowane. 

Szczegółowe zasady korzystania z usługi dostępne są na stronie BUŁ http://www.lib.uni.lodz.pl/?idx=niepelnosprawni 

Zadanie realizowane w ramach projektu pn. „(Nie)Pełnosprawny Student UŁ” współfinansowanego przez Unię Europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, realizowany przez Uniwersytet Łódzki w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju nr POWR.03.05.00-IP.08-00-DOS/19, na podstawie umowy nr POWR.03.05.00-00-A025/19-00 z dnia 09.12.2019 

Collections Subcollections

Collections (0)

Objects Recently added

Objects Most viewed

This page uses 'cookies'. More information