Opis projektu

Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Łódzkiego została udostępniona czytelnikom 1 kwietnia 2008 roku i obecnie jest jedną z największych bibliotek cyfrowych w kraju. Jest to inicjatywa podjęta i realizowana przez Bibliotekę Uniwersytetu Łódzkiego, w oparciu o własne zbiory biblioteczne, zgodnie z obowiązującym prawem autorskim. W swoim założeniu Biblioteka Cyfrowa UŁ służyć ma wszystkim czytelnikom zainteresowanym prezentowanymi w niej publikacjami, jednak podstawowym zadaniem projektu jest  wspieranie macierzystej uczelni w realizacji celów naukowych i dydaktycznych, poprzez ułatwienie dostępu do cennych kolekcji bibliotecznych, oraz ochrona unikalnych materiałów oryginalnych i zachowanie ich w niepogorszonym stanie dla kolejnych pokoleń. Zbiory Biblioteki Cyfrowej prezentowane są w następujących kolekcjach:

W obrębie kolekcji Dziedzictwo Kulturowe następuje dalszy podział, oddający rzeczywistą strukturę najcenniejszych zbiorów BUŁ i pozwalający na łatwą orientację w cyfrowych zasobach.

Digitalizacja zbiorów włączonych do Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Łódzkiego dofinansowana została w znacznej części: ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę, a ponadto z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu "Dziedzictwo Kulturowe" i dzięki Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy z projektu pt. „Digitalizacja kolekcji unikatowych druków muzycznych z XVIII i XIX wieku”. 

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji