Object

Title: Sprawozdanie Rady Naywyzszey Narodowey na Seym Roku 1831 z Wydziału Skarbowego wraz z Budżetem i Raportem Objaśniającym Kommissyi Rządowey Przychodów i Skarbu

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information