Filters
  • Collections
  • Group objects
  • File type

Search for: [Title = "Rozmyslania Codzienne Na Rok Cały W Niedziele, y Swięta Vroczyste, z ich własnych Ewangeliy, A we dni powszednie, z Ewangeliy Niedzielnych \: Przysposobione tygodniowym obrote\[m\] Do nabycia, y zachowania Miłości Boskiey\: Chęci y tęsknice ku szczęśliwey wieczności\: Nabożeństwá ku męce Pańskiey, Naświętszemu Sakramentowi y Bogarodźicy Pannie Maryi\: Politowania nad Duszami w Czyscu\: obrzydzenia grzechów\: Vkontentowania wstanie od świata oddzielonym\: y Przygotowania do pobożney śmierci \: Na pięć Części rozłożone, y do Druku Podane. \[Cz.1\]"]

Number of results: 1

Items per page:

This page uses 'cookies'. More information