Filters
  • Collections
  • Group objects
  • File type

Search for: [Title = "Odrobiny Stołv Krolewskiego, Abo Historya O Cudownym Obrazie Naswięt\: Panny Maryey Częstochowskiey \: \[...\] na Iasney Gorze Częstochowskiey \[...\], Gdzie pod strażą Braci Zakonu S. Pawła Pierwszego Pustelnika, iuz na czwarte sto lat w godnym od Krolestw Europy zostaie poszanowaniu, Wielkiemi Cudami y Łaskami wsławiona \: Z Greckich y Łacińskich Historyków y Pisarzów Kościoła Iasnogórskiego zebrana, na X Częsci Rozdzielona"]

Number of results: 1

Items per page:

This page uses 'cookies'. More information