Filters

Search for: [Title = "Joachima Lelewela Bibljograficznych ksiąg dwoje, w których rozebrane i pomnożone zostały dwa dzieła Jerzego Samuela Bandtke\: Historja drukarń krakowskich \- tudzież Historja Biblioteki Uniw. Jagiell. w Krakowie a przydany Katalog inkunabułów polskich. T. 1."]

Number of results: 1

Items per page:

This page uses 'cookies'. More information