Filters

Search for: [Title = "Jana Chryzostoma na Gosławcach Paska, deputata z powiatu lelowskiego na koło rycerskie za króla Michała Korybuta, a pierwej towarzysza pancernego, \(1656\-1688\) \/ spisane i wydane w roku 1843 przez Stanisława Augusta Lachowicza."]

Number of results: 1

Items per page:

This page uses 'cookies'. More information