Filters

Search for: [Title = "Biblia to iest kxięgi Stharego y Nowego Zakonu na polski ięzyk \[...\] według lacińskiey Bibliey \[...\] nowo wyłożona."]

Number of results: 1

Items per page:

Leopolita, Jan (ca 1523-1572). Wyd. Szarfenberger, Mikołaj (1519-1606). Druk. Szarfenberg, Stanisław (ca 1519-1584). Druk. Zygmunt II August (król Polski ; 1520-1572). Adr. ded. Hieronim (św. ; ca 340-ca 420). Epistola ad Paulinum presbyterum (pol.)

1561
stary druk

This page uses 'cookies'. More information