Filters

Search for: [Note = "Mapy poboczne\: Podział na okręgi sądów apelacyjnych i okręgi sądów okręgowych, stan z dn. 1.IV.1938 r.\; Granice okręgów administracyjnych Izb Skarbowych i Dyrekcji Ceł, stan z dn. 1.IV.1938 r.\; Podział na okręgi i obwody szkolne, stan z dn. 1.IV.1938 r.\; Podział na okręgi lasów państwowych, stan z dn. 1.IV.1938 r.\; Podział na okręgi poczt i telegrafów, rejony telefoniczno\-telegraficzne i obwody pocztowo\-telekomunikacyjne, stan z dn. 1.IV.1938 r."]

Number of results: 1

Items per page:

This page uses 'cookies'. More information