Filters

Search for: [Description = "Ukazywał się w latach 1859\-1939, początkow pod tyt.\: Tygodnik Illustrowany \: pismo obejmujące ważniejsze wypadki spółczesne, życiorysy znakomitych ludzi, zabytki i pamiątki krajowe, podróże, powieści i poezye, sprawozdania z dziedziny sztuk pięknych, piśmiennictwa, nauk przyrodniczych, rolnictwa, przemysłu i wynalazków, szkice obyczajowe i humanistyczne, typy ludowe, ubiory i kostiumy, archeologię i. t. d."]

Number of results: 238

Items per page:

This page uses 'cookies'. More information