Filters

Search for: [Description = "Projekt \"Cenne pommeranica i prussica pierwszego półwiecza XVII stulecia w zbiorach Biblioteki UŁ\" dofinansowano z programu \"Społeczna odpowiedzialność nauki\" Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego"]

Number of results: 117

items per page

Gerhard, Johann (1582-1637). Gerhard, Johann (1599-1657). Autor Müller, Matthäus (medycyna). Autor Bloss, Sebastian (1559-1627). Autor

1626
stary druk

This page uses 'cookies'. More information