Filters
  • Collections
  • Group objects
  • File type

Search for: [Description = "Digitalizacja i udostępnienie w Bibliotece Cyfrowej Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji pt. Polskie serie literackie w XIX wieku – zadanie finansowane w ramach umowy 639\/P\-DUN\/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę"]

Number of results: 424

items per page

Władysław Syrokomla

1882
książka

Stanisław Trembecki

1883
książka

Włodzimierz Spasowicz

ca 1899
książka

Szymon Zimorowicz

1880
książka

Józef Bartłomiej Zimorowic

1880
książka

Józef Zajączek Kołłątaj, Hugo. Tł.

1882
książka

Jan Paweł Woronicz

1869
książka

August Wilkoński

1885
książka

Andrzej Frycz Modrzewski

1882
książka

Adam Mickiewicz

1885
książka

Adam Mickiewicz

1885
książka

This page uses 'cookies'. More information