Filters
  • Collections
  • Group objects
  • File type

Search for: [Subject and Keywords = Nauczyciele\-\-czasopisma.] OR [Subject and Keywords = Nauczyciele\-\-kształcenie\-\-1900\-1945\-\-czasopisma.] OR [Subject and Keywords = Nauczyciele\-\-Polska\-\-1900\-1945\-\-czasopisma.] OR [Title = Sprawy Nauczycielskie \: miesięcznik poświęcony sprawom organizacyjnym oraz pedagogiczno \- dydaktycznym \: organ Zarządu Wileńskiego Okręgu Związku Polskiego Nauczycielstwa Szkół Powszechnych. 1937\-1938. R. IX, nr 1]

Number of results: 71

items per page

This page uses 'cookies'. More information