Filters
  • Collections
  • Group objects
  • File type

Search for: [Title = "Skarb Karmelitanski \: To iest, Traktat\; gdzie po krotkiey Historyey, o Początku y postępku starodawnego Zakonu Karmelitańskiego daie się nauka o Bractwie Szkaplerza ś. Błogosławioney Panny Mariey z Góry Karmelu, \[...\] z przydatkiem innych rzeczy. Przy tym kładzie się krotkie zebranie Przywileiow, Łask y odpustów tegoż Bractwa, z Powinnośćiami do otrzymania tych Łask potrzebnymi, y z rozmaitymi naukami koło tych powinnośći, y z innemi rzeczami do Bractwá należącemi. Na ostatek przydane są rożne odpusty służące wszytkim wiernym bądź w bráctwie będącym, bądź nie będącym. \[Cz. 1\-2\]"]

Number of results: 1

Items per page:

This page uses 'cookies'. More information