Filters

Search for: [Title = "Otwarte wyznanie wiary zboru chrześciańsko\-apostolsko\-katolickiego w Pile czyli Sznejdemilu w naukach różniących się od rzymsko\-katolickiego kościoła to jest hierarchii \: z dodatkiem proźby zboru tego do Królewskiej Pruskiej Rejencyi w Bydgoszczy."]

Number of results: 1

Items per page:

This page uses 'cookies'. More information