Filters

Search for: [Note = Wychodzi 15 każdego miesiąca\; Zmiana tyt. w 1936 na\: \"Dziennik Zarządu Miejskiego w Łodzi\", w 1946 na\: \"Dziennik Urzędowy Zarządu Miejskiego w Łodzi\", w 1949r. na\: \"Dziernnik Wojew. m. Łodzi\", w 1950 na\: \"Dziennik Urzędowy m. Łodzi\"\; od 15.VI.1950 r. zmiana tyt. na\: \"Dziennik Urzędowy Prezydium Rady Narodowej w Łodzi\"]

Number of results: 775

items per page

This page uses 'cookies'. More information