English   polski  
 
English   polski  

Metadata languages

Similar to publication
Słowo Lekarskie 1947
Found : 13
View:
1. 

Słowo Lekarskie 1947, Z.1

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Słowo Lekarskie 1945, Z.1

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Słowo Lekarskie 1946, Z.1

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Słowo Lekarskie 1946, Z.2

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Unikatowe druki periodyczne ukazujące się do 1945 roku na terenie Łodzi

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Polonika XVI-XVII wiek

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Plakaty/Afisze administracji RP i PRL w latach 1945-1970

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Polska szkoła plakatu na plakacie filmowym w latach 1947-1989

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Unikatowa kolekcja inkunabułów z XV wieku

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Digitalizacja i konserwacja gazet polskojęzycznych wydanych do 1900 r.

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Sprawozdanie Związku Zawodowego Pracowników Przemysłu Poligraficznego w Polsce Okręg Łódź z Działalności za 1947 Rok Istnienia

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Druki wydane przez Franciszka Cezarego w XVII wieku

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Łódzka szkoła plakatu w opozycji do propagandy, reklamy i kultury na plakatach z okresu PRL

Find similar objects  |  Add to bibliography