English   polski  
 
English   polski  

Metadata languages

Similar to publication
Plakaty/Afisze administracji RP i PRL w latach 1945-1970. Nowy Targ
Found : 1677
View:
1. 

Zawiadomienie

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Obwieszczenie o poborze głównym w 1963 r.

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Obwieszczenie o przeprowadzeniu poboru głównego w 1962 r.

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Obwieszczenie

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Obwieszczenie

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Obwieszczenie

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Plakaty/Afisze administracji RP i PRL w latach 1945-1970

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Wyciąg z regulaminu określający zakres obowiązków osób zobowiązanych do utrzymania porządku i czystości w nieruchomościach na terenie miasta Nowego Targu

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Unikatowe druki periodyczne ukazujące się do 1945 roku na terenie Łodzi

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Polonika XVI-XVII wiek

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Uchwała Nr 21/8/62

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Umowa w sprawie powierzenia obowiązków w zakresie utrzymania porządku i czystości na przyległym terenie do nieruchomości

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Zarządzenie

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Unikatowa kolekcja inkunabułów z XV wieku

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Polska szkoła plakatu na plakacie filmowym w latach 1947-1989

Find similar objects  |  Add to bibliography