English   polski  
 
English   polski  

Metadata languages

Similar to publication
Plakaty/Afisze administracji RP i PRL w latach 1945-1970. Mikołów
Found : 1683
View:
1. 

Plakaty/Afisze administracji RP i PRL w latach 1945-1970

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Obwieszczenie w sprawie „Służba Polsce”

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Unikatowe druki periodyczne ukazujące się do 1945 roku na terenie Łodzi

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Polonika XVI-XVII wiek

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Do obywateli miasta Mikołowa

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Zarządzenie Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Mikołowie o wybiorczej, przymusowej akcji odszczurzania w roku 1967 na terenie miasta Mikołowa

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Przepisy sanitarno-porządkowe obowiązujące w obrębie zabudowań miasta Katowic

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Uchwała Nr 18/VI/59

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Zarządzenie Powiatowej Rady Narodowej w Tychach o powszechnej, przymusowej akcji odszczurzania w roku 1961 na terenie powiatu tyskiego

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Zarządzenie Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Tychach o powszechnej, przymusowej akcji odszczurzania w roku 1963 na terenie (miasta, osiedla, gromady)

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Zarządzenie Powiatowej Rady Narodowej w Tychach o powszechnej, przymusowej akcji odszczurzania w roku 1962 na terenie powiatu tyskiego

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Unikatowa kolekcja inkunabułów z XV wieku

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Polska szkoła plakatu na plakacie filmowym w latach 1947-1989

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Odezwa Odbudowa Warszawy

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Obwieszczenie

Find similar objects  |  Add to bibliography