English   polski  
 
English   polski  

Publication

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

Publication description

Biblioteka Najcelniejszych Utworów Literatury Europejskiej

Publication structure:
 • Biblioteka Najcelniejszych Utworów Literatury Europejskiej
  • Hipolit Boratyński : romans historyczny / Aleksander Bronikowski
  • Dramata / Pedro Calderon de la Barca
  • Nowelle / Bret-Harte
  • Elekcya : powieść / Aleksander Bronikowski
  • Dwie tragiedye historyczne : (Dwaj Foskarowie ; Marino Faliero) / Jerzy Gordon Byron
  • Dzieje literatury powszechnéj z illustracyami. T. 3, cz. 1, Okres pierwszy: czasy humanizmu i reformacyi / [oprac. przez Edwarda Porębowicza, Juliana Adolfa Święcickiego].
  • Dzieje literatury powszechnéj z illustracyami. T. 3, cz. 2, Dzieje literatury nowożytnej - okres pierwszy : czasy humanizmu i reformacyi / [oprac. przez Feliksa Jezierskiego, Alberta Zippera, Bronisława Grabowskiego].
  • Dzieje literatury powszechnej z illustracyami. T. 2, cz. 1, Dzieje literatury średniowiecznéj / opracowane przez I. Radlińskiego, E. Grabowskiego, I. A. Święcickiego i B. Grabowskiego.
  • Dzieje literatury powszechnej z illustracyami. T. 2, cz. 2, Dzieje literatury średniowiecznéj / opracowane przez I. Radlińskiego, E. Grabowskiego, I. A. Święcickiego i B. Grabowskiego.
  • Dzieje literatury powszechnéj z illustracyami. T. 4, cz. 1, Dzieje literatury nowożytnej - okres drugi : czasy reakcyi i pseudo-klasycyzmu / oprac. przez Edwarda Porębowicza [et al.].
  • Dzieje literatury powszechnéj z illustracyami. T. 4, cz. 2, Dzieje literatury nowożytnej - okres trzeci : czasy prądów rewolucyjnych / oprac. przez Edwarda Porębowicza i Bronisława Grabowskiego.
  • Łukasz Górnicki, Dzieła Wszystkie, Tom 1
  • Łukasz Górnicki, Dzieła Wszystkie, Tom 2
  • Łukasz Górnicki, Dzieła Wszystkie, Tom 3
  • Paweł Heyse, Wybór pism, Tom 1
  • Paweł Heyse, Wybór pism, Tom 2
  • Paweł Heyse, Wybór pism, Tom 3
  • Historya i historycy : studyum krytyczne o historyi uważanej jako umiejętność pozytywna / Ludwik Bourdeau ; tł. z fr.
  • Luzyady : epos w dziesięciu pieśniach / Luiz Camoens ; z oryg. por. przeł., objaśnieniami i życiorysem autora opatrzył Adam M-ski.
  • Sartor resartus : życie i zdania pana Teufelsdröckha w trzech księgach / Tomasz Carlyle ; przekł. Sygurda Wiśniowskiego.
  • Antologia poezyi francuskiej XIX wieku / w układzie i tłómaczeniu Seweryny Duchińskiej.
  • Wilhelm Meister : (obie części) / Jan Wolfgang Goethe ; przeł. i wstępem poprzedził Piotr Chmielowski.
  • Wybór pism / Jan Wolfgang Goethe ; w przekł. Ludwika Jenike'go.
  • Lukrecya Borgia, według dokumentów i korrespondencyj współczesnych / Ferdynand Gregorovius ; z trzeciego, poprawionego i pomnożonego wydania niemieckiego przeł. Henryk Lewestam.
  • Historya literatury angielskiej od czasu przywrócenia królestwa aż do drugiej połowy osiemnastego stulecia 1660-1770 / Herman Hettner ; przekł. podług 3-go wydania niem. przez Piotra Chmielowskiego i Edwarda Grabowskiego.
  • Iliada / Homer ; przeł. i objaśnił Stanisław Mleczko.
  • Odysseja / Homer ; przekład Lucyana Siemieńskiego.
  • Odysseja / Homer ; przekład Lucyana Siemieńskiego.
  • Poezye oryginalne i przekłady poetyczne / Lucyan Siemieński.
  • Katedra Najświętszéj Panny Paryzkiéj (Notre-Dame-de-Paris) / Wiktor Hugo ; tł. z fr. J. T. Hodi.
  • Zarysy literackie. Cz. 1 / Stanisław Krzemiński.
  • Wybór pism wierszem i prozą / Jakób Leopardi ; w przekładzie Edwarda Porębowicza.
  • Emilia Galotti : tragedya w pięciu aktach / G. E. Lessing ; przeł. Tłómacz "Wallensteina".
  • Pisma wierszem i prozą / Franciszek Karpiński ; ze wstępem Piotra Chmielowskiego.
  • Sprawa chińsko-japońska i dwa odczyty / Józef Kenig.
  • Dzieła Ignacego Krasickiego. T. 1.
  • Dzieła Ignacego Krasickiego. T. 2.
  • Dzieła Ignacego Krasickiego. T. 3.
  • Dzieła Ignacego Krasickiego. T. 4.
  • Dzieła Ignacego Krasickiego. T. 5.
  • Dzieła Ignacego Krasickiego. T. 6.
  • Wybór pism. Oddział VI, Nowele, obrazki i fantazye / J. J. Kraszewski ; porządkiem chronologicznym ułożone i wstępem krytycznym poprzedzone przez Piotra Chmielowskiego.
  • Wybór pism. Oddział VIII, Kartki z podróży 1858-1864 / J. I. Kraszewski ; poprzedzone wstępem krytycznym przez Piotra Chmielowskiego.
  • Wybór pism. Oddz. IX, Zarysy społeczne / J. I. Kraszewski ; poprzedzone wstępem kryt. przez Piotra Chmielowskiego.
  • Wybór pism. Oddział X, Studya i szkice literackie / J. I. Kraszewski ; poprzedzone wstępem krytycznym i opatrzone spisem chronologicznym dzieł aut. przez Piotra Chmielowskiego.
  • Narzeczona Harambaszy : powieść z dziejów Słowiańszczyzny południowej / Teodor Tomasz Jeż.
  • Uskoki : powieść z dziejów Słowiańszczyzny Południowej / Teodor Tomasz Jeż.
  • Wdowa Agisa : tragedya, w trzech aktach / Wilhelm Jordan ; tł. z niem. Kazimierz Kaszewski.
  • Laokoon albo O granicach malarstwa i poezyi / G. E. Lessing ; w przekł. Kazimierza Bronikowskiego.
  • Natan Mędrzec : poemat dramatyczny w pięciu aktach / G. E. Lessing ; przeł. Kwiryn Anastazy.
  • Dziewica Orleańska : ustęp z dziejów Francyi / Karol Libelt.
  • Dziewica Orleańska : ustęp z dziejów Francyi / Karol Libelt.
  • Tragiedya człowieka : poemat dramatyczny / Emeryk Madach ; podług niem. przekł. Juliusza Lechnera von der Lech przeł. na pol. T. Prażmowska.
  • Narzeczeni : powieść medyolańska z XVII stulecia ze starego rękopismu spisana i przerobiona. T. 1 / Aleksander Manzoni ; przekł. Maryi z Siemiradzkich Obrąpalskiej.
  • Narzeczeni : powieść medyolańska z XVII stulecia ze starego rękopismu spisana i przerobiona. T. 2 / Aleksander Manzoni ; przekł. Maryi z Siemiradzkich Obrąpalskiej.
  • Dachijszczyzna : powieść z dziejów serbskich / Teodor Tomasz Jeż.
  • Mireio : poemat prowansalski w 12 pieśniach / Fryderyk Mistral ; przeł. Adam M-ski [pseud.].
  • Świętoszek : komedya w pięciu aktach wierszem = Tartuffe / Jan Poquelin Molière ; przełożył Kazimierz Zalewski.
  • Szkoła kobiet : komedya w pięciu aktach wierszem / Jan Poquelin Molière ; przeł. Kazimierz Zalewski.
  • Jerzy Dandin czyli Mąż upokorzony : komedya w trzech aktach / Jan Poquelin Molière ; przekł. Zygmunta Sarneckiego.
  • Poezye oryginalne i tłomaczone / Jan Andrzej Morsztyn.
  • Wybór poezyj z dołączeniem kilku pism prozą oraz listów / Adam Stanisław Naruszewicz.
  • Jan z Tęczyna : powieść historyczna / J. U. Niemcewicz.
  • Pieśń o Nibelungach : starożytna epopeja niemiecka w dwóch częściach / przełożył Antoni J. Szabrański.
  • Wojna chocimska : poemat w 10 częściach ; Merkuryusz nowy ; Pełna ; Peryody ; Wiersze drobne / Wacław Potocki.
  • Adam Śmigielski, starosta gnieźnieński / Henryk Rzewuski.
  • Listopad : romans historyczny z drugiéj połowy XVIII wieku / Henryk Rzewuski.
  • Pamiątki starego szlachcica litewskiego / Henryk Rzewuski.
  • Zamek krakowski : romans historyczny z wieku XVI / Henryk Rzewuski.
  • Zaporożec : powieść / Henryk Rzewuski.
  • Wallenstein : poemat dramatyczny / Fryderyk Schiller.
  • Pan starosta : powieść obyczajowa / Fryderyk Skarbek.
  • Życie i przypadki Faustyna Feliksa na Dodoszach Dodosińskiego / Fryderyk Skarbek.
  • Tragiedye Sofoklesa / w przekł. Kazimierza Kaszewskiego.
  • Psychologia idyoty i głuptaka / Paweł Sollier ; z upoważnienia autora przeł. Mieczysław Goldbaum.
  • Podróż w Pireneje / Hipolit Adolf Taine ; tł. J. A.
  • Francya przed rewolucyą / Hipolit Adolf Taine ; wg dziewiątego wyd. oryg. przeł. Piotr Chmielowski i Edward Grabowski.
  • Królowa Marya : dramat / Alfred Tennyson ; przeł. Józef z Mazowsza.
  • Wybór prac literackich (1872-1897) / Józef Tokarzewicz (Hodi).
  • Wizerunki polskie : zbiór szkiców literackich / Aleksander Tyszyński.
  • Komedye wybrane / Feliks Carpio Lope de Vega ; w przekł. [z hisz.] Juliana Adolfa Święcickiego.
  • Bakona metoda tłómaczenia natury : z dodaniem wiadomości o Sędziwoju, alchemiku polskim / Michał Wiszniewski.
  • Dzieła Franciszka Zabłockiego. T. 1.
  • Dzieła Franciszka Zabłockiego. T. 2.