English   polski  
 
English   polski  

Publication

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

  • Add to bookmarks
  • bookmarks

Publication description

Monstrancya Nowa Abo Cwiczenia Dvchowne Y Rozmyslania wielce nabożne o naświętszym Sakramencie / od X. Lukasza Pinella [...] złożone ; a przez X. Symona Wysockiego [...] na Polskie przełożone. Są też przydane y insze rzeczy o teyże taiemnicy, o ktorych będzie na mieyscu s

Opening only publication edition...