English   polski  
 
English   polski  

Publication

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

  • Add to bookmarks
  • bookmarks

Publication description

Kazanie na pogrzebie [...] Theophila Tryzny woiewody brzeskiego wołkowiskiego, błudnieńskiego etc. starosty : miane w cerkwi bytenskiey: zakonu s. Bazilego dnia [...] Februarij roku 1645 / przez Alexego Dubowicza, Archimandritę Wileńskiego, zakonu S. Ba

Opening only publication edition...