polski   English  
 
polski   English  

Statistics

Number of publications: 41727

Readers on-line: 19

Total number of users since Jan 1, 2008: 3821250

Collection

Library

Frequently read publications : Current magazines

 1. Problemy Pielęgniarstwa : zeszyty naukowe 2013. T. 21, Nr 1 [92]
 2. Gerontologia Polska : zeszyty problemowe Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego 2013. T. 21 [67]
 3. Forum Nefrologiczne : czasopismo edukacyjne Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego 2013. T. 6, Nr 4 [62]
 4. Medycyna Paliatywna w Praktyce : czasopismo edukacyjne pod patronatem Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej. 2014. T. 8, Nr 1 [40]
 5. Seksuologia Polska : pismo Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. 2014. T. 12, nr 1 [38]
 6. Polski Przegląd Neurologiczny : czasopismo edukacyjne. 2014. T. 10, Nr 3 [37]
 7. Chirurgia Polska. 2013. T. 15, Nr 2 [33]
 8. Folia Cardiologica. 2014. T. 9, Nr 1 [29]
 9. Forum Medycyny Rodzinnej : czasopismo Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej 2013. T. 7, Nr 1 [29]
 10. Nowotwory : biuletyn Polskiego Komitetu do Zwalczania Raka. 2014. T. 64, Nr 5 [25]
 11. Forum Medycyny Rodzinnej : czasopismo Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej 2014. T. 8, Nr 1 [25]
 12. Anaesthesiology, Intensive Therapy : Polish journal - international issue : official publication of the Polish Society of Anaesthesiology and Intensive Therapy. 2014. Vol. XLVI, No. 1 [24]
 13. Psychiatria. 2014. T. 11, nr 1 [23]
 14. Seksuologia Polska : pismo Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. 2014. T. 12, nr 2 [22]
 15. Gerontologia Polska : zeszyty problemowe Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego 2014. T. 22, Nr 1 [22]
 16. Onkologia w Praktyce Klinicznej. 2014. T. 10, Supl. A [21]
 17. Onkologia w Praktyce Klinicznej. 2014. T. 10, Nr 3 [21]
 18. Diabetologia Kliniczna = Clinical Diabetology : pismo Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. 2015. T. 4, Nr 6 [20]
 19. Polski Przegląd Neurologiczny : czasopismo edukacyjne. 2014. T. 10, Nr 1 [20]
 20. Journal of Transfusion Medicine : kwartalnik Instytutu Hematologii i Transfuzjologii. 2014. T. 7, Nr 1 [18]
 21. Onkologia w Praktyce Klinicznej. 2013. T. 9 [18]
 22. Folia Medica Copernicana : journal of Collegium Medicum Nicolaus Copernicus University. 2013. Vol. 1, No. 2 [17]
 23. Psychiatria. 2014. T. 11, nr 4 [16]
 24. Forum Nefrologiczne : czasopismo edukacyjne Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego 2014. T. 7, Nr 1 [16]
 25. Nadciśnienie Tętnicze : kwartalnik Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego 2013. T. 17, Nr 5 [16]