English   polski  
 
English   polski  

Statistics

Number of publications: 65876

Readers on-line: 41

Total number of users since Jan 1, 2008: 4377224

Collection

Library

Frequently read publications : Current magazines

Page1of13 pages

1 | 2 | 3 | ...
 1. Problemy Pielęgniarstwa : zeszyty naukowe 2013. T. 21, Nr 1 [110]
 2. Gerontologia Polska : zeszyty problemowe Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego 2013. T. 21 [69]
 3. Forum Nefrologiczne : czasopismo edukacyjne Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego 2013. T. 6, Nr 4 [64]
 4. Medycyna Paliatywna w Praktyce : czasopismo edukacyjne pod patronatem Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej. 2014. T. 8, Nr 1 [48]
 5. Seksuologia Polska : pismo Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. 2014. T. 12, nr 1 [46]
 6. Polski Przegląd Neurologiczny : czasopismo edukacyjne. 2014. T. 10, Nr 3 [38]
 7. Chirurgia Polska. 2013. T. 15, Nr 2 [37]
 8. Forum Medycyny Rodzinnej : czasopismo Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej 2013. T. 7, Nr 1 [33]
 9. Psychiatria. 2014. T. 11, nr 1 [32]
 10. Folia Cardiologica. 2014. T. 9, Nr 1 [32]
 11. Gerontologia Polska : zeszyty problemowe Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego 2014. T. 22, Nr 1 [30]
 12. Forum Medycyny Rodzinnej : czasopismo Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej 2014. T. 8, Nr 1 [28]
 13. Seksuologia Polska : pismo Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. 2014. T. 12, nr 2 [27]
 14. Anaesthesiology, Intensive Therapy : Polish journal - international issue : official publication of the Polish Society of Anaesthesiology and Intensive Therapy. 2014. Vol. XLVI, No. 1 [27]
 15. Nowotwory : biuletyn Polskiego Komitetu do Zwalczania Raka. 2014. T. 64, Nr 5 [27]
 16. Polski Przegląd Neurologiczny : czasopismo edukacyjne. 2014. T. 10, Nr 1 [25]
 17. Diabetologia Kliniczna = Clinical Diabetology : pismo Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. 2015. T. 4, Nr 6 [22]
 18. Onkologia w Praktyce Klinicznej. 2014. T. 10, Supl. A [22]
 19. Onkologia w Praktyce Klinicznej. 2014. T. 10, Nr 3 [22]
 20. Psychiatria. 2014. T. 11, nr 4 [20]
 21. Onkologia w Praktyce Klinicznej. 2013. T. 9 [20]
 22. Nadciśnienie Tętnicze : kwartalnik Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego 2013. T. 17, Nr 5 [20]
 23. Journal of Transfusion Medicine : kwartalnik Instytutu Hematologii i Transfuzjologii. 2014. T. 7, Nr 1 [19]
 24. Folia Medica Copernicana : journal of Collegium Medicum Nicolaus Copernicus University. 2013. Vol. 1, No. 2 [19]
 25. International Maritime Health. 2014. Vol. 65, No. 4 [17]