English   polski  
 
English   polski  

Statistics

Number of publications: 65876

Readers on-line: 28

Total number of users since Jan 1, 2008: 4377867

Collection

Library

Frequently read publications : Documents Social Life

 1. PZPR Nadrzędnym Celem Partii Dobro Narodu [177]
 2. Odezwa Odbudowa Warszawy [152]
 3. VII Zjazd PZPR Warszawa 1975. naszym programem program patrii [125]
 4. Kongres Jedności Klasy Robotniczej [124]
 5. VIII Zjazd PZPR. Jest naszą dewizą i mocnym pragnieniem, aby znak wojska był zawsze znakiem wysokiej jakości [117]
 6. PZPR. Przewodnia Rola Naszej Partii jest fundamentalną zasada naszego ustroju niepodległości, bezpieczeństwa i pokojowego ustroju naszej ojczyzny [109]
 7. Polska Partia Robotnicza w liczbach 1945 - 1948 [108]
 8. Rejestracja Niemców [107]
 9. VII Zjazd PZPR. Program Partii programem narodu sprawą wszystkich Polaków [104]
 10. Obwieszczenie „Służba Polsce” [96]
 11. PZPR. Partia jest gwarantem powodzenia socjalistycznej odnowy [84]
 12. Obwieszczenie o przeprowadzeniu poboru głównego w 1961 roku [77]
 13. VII Zjazd PZPR. Program Partii pomostem w XXI wiek [76]
 14. VI Zjazd PZPR [75]
 15. Uciec jak najbliżej [Dokument ikonograficzny] [74]
 16. Partia IV Zjazd Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej [74]
 17. Ogłoszenie [73]
 18. Złoto [Dokument ikonograficzny] : film polski [67]
 19. VIII Plenum KC PZPR. Niech rośnie w siłę front rozsądku i patriotycznej odpowiedzialności za wszystko, co tworzy polski los [66]
 20. Dodatkowe szczepienie ochronne psów przeciw wściekliźnie [66]
 21. Partia chorążym patriotycznej jedności narodu [64]
 22. VIII Zjazd PZPR. Ludowe Wojsko Polskie… Doskonalić będzie swą zdolność bojową, zawartość ideowo-moralną, jakość wyszkolenia i dyscyplinę wojskową [64]
 23. Ogłoszenie. Dodatkowe szczepienie psów przeciw wściekliźnie [61]
 24. Ogłoszenie [61]
 25. PPR. Grudzień 1945 pierwszy zjazd polskiej partii robotniczej [60]