English   polski  
 
English   polski  

Statistics

Number of publications: 65876

Readers on-line: 32

Total number of users since Jan 1, 2008: 4377872

Collection

Library

Frequently read publications : Antique books

Page1of26 pages

1 | 2 | 3 | ...
 1. Biblia to iest kxięgi Stharego y Nowego Zakonu na polski ięzyk [...] według lacińskiey Bibliey [...] nowo wyłożona. [353]
 2. Goffred Abo Jervzalem Wyzwolona [228]
 3. Rękodzieło fabryki sukienney które w Krakowie 1786 dla wielu pożytków i zatrudnienia ubogich pracą jest ustanowione. Cz. 1-3 [218]
 4. Prawo Zupełne Wiary Katolickiey w Koronie i W. X. L. Przeciw Prawu Uprzątnionemu Dyssydentow in supplici libello i w suplemencie Przywilejow i Ustaw; na Seym powszechny zgromadzonym Stanom prezentowanemu w Grodnie roku 1718, W Łacinskim Języku Wystawione. Ukazujące: iż nullam capacitatem Dysydenci mają vocis activae, et passivae w Koronie, i w W. X. L. A teraz toż samo Na Oyczysty Przetłumaczone przez Leona Pruszanowskiego, stoln. rzeczyckiego roku pańskiego 1767 [185]
 5. Orbis Poloni Tomvs [...]. T. 2, In Qvo Antiqua Sarmatarum Gentilitia & Arma Quæcunque a litera L, vsque ad literam R, inclusiue, suam incipiunt & recensent denominationem, continentur & dilucidantur [174]
 6. P. Gasparis Schotti [...] Cursus mathematicus, sive Absoluta omnium mathematicarum disciplinarum, encyclopaedia : in libros XXVIII. digesta [...]. Accesserunt in fine Theoreses mechanicae novae / [Adamus Adamandus Kochański] ; additis indicibus locupletissimis. [145]
 7. Thesavri Polonolatinogræci Gregorii Cnapii [...] Tomvs [...]. T. 3, Continens Adagia Polonica Selecta & sententias morales ac dicteria faceta, honesta, Latine & Græce reddita [...]. [120]
 8. Archelia albo Artilleria, to iest Fvndamentalna y Doskonała Informacya o Strzelbie y o rzeczach do niey należących : z wywodną przytym nauką, która generałowi, albo przełożonemu nad strzelbą, tak w obozie, iako w obeżeniu fortec, służy [...] Według experienciey własney, zawziętey w Niderlandskich wojskach, po Hyszpańsku naprzod opisana y wydana, przez Diega Vffana [...] a teraz z wersiey Niemieckiey na Polsky Język, za Instancią gorąca, Wielmożego Pana Je. Mości, Pana Abrahama na Zbąszyniu, Ciświeckiego [...] przetłumaczona, y kosztem własnym, tegoż Wielożnego Pana, iako miłośnika rzeczy Rycerskich, na potrzebę Narodu swego w druk podana. Rokv Panskiego M.DC.XLIII. Cz. 1-3. [100]
 9. Marcina Kromera Biskvpa Warmienskiego O Sprawach, Dzieiach, Y Wszytkich Inszych Potocznosciach Koronnych Polskich: Ksiąg XXX [94]
 10. Phoenix Redivivus, Ducatuum, Svidnicensis, & Jauroviensis = Der wieder-lebendige Phoenix, Der Beyden Fürstenthümer Schweidnitz, Und Jauer / Autore, Ephraim Ignatio Nasone [...], Concipista. [92]
 11. Orbis Poloni Tomvs [...]. T. 3, In Qvo Antiqua Sarmatarum Gentilitia & Arma Quæcunque à litera S, vsque ad finem Alphabeti suam incipiunt & recensent denominationem, continentur et dilucidantur [88]
 12. Dzieło Boskie Albo Piesni Wiednia Wybawionego y inszych Transakcyey Woyny Tvreckiey, W Roku 1683 Szcześliwie rospoczętey / [Wespezyan Kochowski z Kochowa ...]. [83]
 13. Sądowy Process Czyli Sposob Prawowania się w Trybunale i we Wszystkich Subseliiach W. Xięstwa Litew. Poprawiony i znacznie pomnożony Przydatkiem Suplementu, w którym się zawiera Zbiór. Konst. Nouvellae Legis od początku panowania Nayiaśn. Stanisława Augusta, do ostatn. Seymu 1780. Tudziesz Series Marszałków W. Trbłu Gł. W. X. L. z wyrażeniem znacznieyszych niektórych przypadkow do Trybunałów stosujących się [78]
 14. Miechovia Sive Promptvarivm Antiqvitatvm Monasterij Miechouiensis [...] : Vniuersi pene status Ordinis Canonicorvm SS. Sepvlchri Dominici Hierosolymitani Conuentus Miechovien. veritatem, perennitatemque in se complectens [77]
 15. Navka Dobrego y Szczęśliwego Vmierania : Do poboznego zycia, y Cwiczenia się w Doskonałości Chrześciańskiey zachęcaiącymi dostatecznie obiaśniona Regułami : Prawowiernym [...] Katolikom [...] Wielce Pozyteczna y Potrzebna / Przez [...] Iana Ianußowskiego [...], Stanisława Reßkę [...], Pawła Sympliciana [...], Kaspra Drużbickiego [...], Mikołaia z Mościsk [...] Podana y Opisana. [77]
 16. Peregrinacia Abo Pielgrzymowanie Do Ziemie Swiętey, [...] [76]
 17. De Politica Hominum Societate Libri Tres / Auctore Aarone Alexandro Olizarovio [...]. [75]
 18. Historya Powszechna Czyli Kontynuacya Jakoba Benigna Bossueta Obiaśniaiąca Porządek, Wzrost Religii i Odmiany Państw. T. 4, cz. 1, Zawieraiąca w sobie znacznieysze przypadki, które się przytrafiły od Roku 1721 aż do Roku 1735 [71]
 19. Załoba abo kazanie / Ktore Na pogrzebie [...] Andrzeia [...] Opalinskiego, Biskupa Poznańskiego, dnia 19. Grudnia w roku 1623. zmarłego, miał w Radlinie dnia 30. Stycznia roku 1624 [...] Mattheusz Bembus [...]. [70]
 20. Troista Historya, To iest Prozerpina, Faeton, Achilles, Z innemi drobnieyszemi edycyami [69]
 21. Kercken Ordeninge im Lande tho Pamern : dorch de Dorchlüchtigen Hochgebarnen Försten unde Herren Herrn Barnim unde Herrn Philipsen hochlöffliker Gedechtnis beide Hertogen tho Stettin Pamern [...] anvenglick up dem Landdage tho Treptow anno MDXXXV geslaten: unde itzund verner dorch de Dorchlüchtigen Hochgebarnen Försten unde Herren, Herrn Barnim den Öldern [...] vornyet unde vormerer [67]
 22. Obrona śierot y wdow, opiekunom y curatorom : to iest, márnotráwnych, głuchych, niemych, od rozumu odeszłych, stárych, młodych, lat y baczenia nie máiących, y innych niedołężnych ludźi: rzędźićielom, wdowom, sierotom dorosłym, rodźicom vmieráiącym, y wszystkim w rządzeniu á opátrowániu Sierot sprawcom: ku vwiárowániu szkody y wszelkiey niebespiecznośći w spráwách potocznych, potrzebna y pożyteczna [66]
 23. Dwor cesarza tvreckiego y residencya iego w Konstantynopolu. [65]
 24. Porządek Sądow y spraw mieyskich prawa Maydeburskiego w Koronie Polskiey : teraz znowu przedrukowany, y na wielu mieyscach poprawiony: z przydaniem Enchiridij Cerasini ; y Abrogatione sumptuum et abusuum [...]. [64]
 25. Praxis Episcopalis, Ea Qvæ Officivm, Et Potestatem Episcopi Concernvnt Continens : In Qva Varia Svmmorvm Pontificum [...] Decreta, ad vsum Fori Ecclesiastici omnino necessaria ex probatis exemplaribus referuntur. [61]