English   polski  
 
English   polski  

Statistics

Number of publications: 65876

Readers on-line: 42

Total number of users since Jan 1, 2008: 4377223

Collection

Library

Frequently read publications : Proceedings

Page1of2 pages

1 | 2
 1. Biblioteka jako "trzecie miejsce" : międzynarodowa konferencja Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego : materiały konferencyjne [7086]
 2. Stary i nowy BUW - zdarza nam się raz na sto lat! [1182]
 3. Wolny dostęp do zbiorów w nowoczesnej bibliotece akademickiej na przykładzie Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego [1034]
 4. Wystawy wirtualne - nowoczesna forma prezentacji biblioteki i jej zbiorów [919]
 5. Rozwój zarządzania relacjami w bibliotekach i ich otoczeniu [897]
 6. Googlizacja Estreichera czyli co dalej z tym Nukatem? [793]
 7. Od spisu publikacji do repozytorium - ewolucja form dokumentowania dorobku naukowego [771]
 8. Ochrona zasobów informacyjnych w bibliotece [730]
 9. Od łańcuchów do RFID [701]
 10. Udostępnianie zbiorów „wczoraj i dziś” w bibliotece akademickiej na przykładzie Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego [669]
 11. Bibliografia prac magisterskich i licencjackich studentów Akademii Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi za lata 1984–1998, projekt [594]
 12. Wczoraj, dziś i jutro - opracowanie druków zwartych W Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego [592]
 13. Nowe rozumienie idei Ludwika Braille’a [578]
 14. Nowoczesne zarządzanie w starych murach [520]
 15. Od tradycyjnej formy drukowanej do biblioteki cyfrowej na przykładzie „Tygodnika Ilustrowanego” w zbiorach Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego [484]
 16. Elektroniczne źródła informacji naukowej w bibliotekach szkół wyższych - dotychczasowy rozwój i perspektywy na przyszłość [360]
 17. Kształcenie umiejętności studentów w zakresie użytkowania informacji [342]
 18. Tradycja, a nowoczesność - temat stary jak świat [337]
 19. Działalność biblioteczno-informacyjna Biblioteki Geograficznej UŁ (metody tradycyjne i współczesne) [304]
 20. Klasyfikacja Biblioteki Kongresu (KBK) - dziewiętnastowieczna klasyfikacja piśmiennictwa w bibliotece XXI wieku [293]
 21. „Katalogos” - innowacyjne rozwiązania współcześnie i w historii Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu [227]
 22. Komputeryzacja Bibliotek Zakładowych Uniwersytetu Łódzkiego - od katalogu kartkowego do katalogu komputerowego [216]
 23. Nowa przestrzeń biblioteczna miejscem aktywności użytkowników i pracowników uczelni [206]
 24. Czy stare może współistnieć z nowym w bibliotece czyli organizacja pracy w Bibliotece Głównej Politechniki Śląskiej w Gliwicach na przestrzeni ostatnich 64 lat [183]
 25. Galeria Jednej Książki w Bibliotece Głównej krakowskiej ASP [181]