English   polski  
 
English   polski  

Collection

Library

Collection Description: Polonika XVI-XVII century

Number of publications in collection: 527

Frequently viewed

  1. Biblia to iest kxięgi Stharego y Nowego Zakonu na polski ięzyk [...] według lacińskiey Bibliey [...] nowo wyłożona. [399]
  2. Obrona śierot y wdow, opiekunom y curatorom : to iest, márnotráwnych, głuchych, niemych, od rozumu odeszłych, stárych, młodych, lat y baczenia nie máiących, y innych niedołężnych ludźi: rzędźićielom, wdowom, sierotom dorosłym, rodźicom vmieráiącym, y wszystkim w rządzeniu á opátrowániu Sierot sprawcom: ku vwiárowániu szkody y wszelkiey niebespiecznośći w spráwách potocznych, potrzebna y pożyteczna [169]
  3. P. Gasparis Schotti [...] Cursus mathematicus, sive Absoluta omnium mathematicarum disciplinarum, encyclopaedia : in libros XXVIII. digesta [...]. Accesserunt in fine Theoreses mechanicae novae / [Adamus Adamandus Kochański] ; additis indicibus locupletissimis. [151]
  4. Phoenix Redivivus, Ducatuum, Svidnicensis, & Jauroviensis = Der wieder-lebendige Phoenix, Der Beyden Fürstenthümer Schweidnitz, Und Jauer / Autore, Ephraim Ignatio Nasone [...], Concipista. [123]
  5. Archelia albo Artilleria, to iest Fvndamentalna y Doskonała Informacya o Strzelbie y o rzeczach do niey należących : z wywodną przytym nauką, która generałowi, albo przełożonemu nad strzelbą, tak w obozie, iako w obeżeniu fortec, służy [...] Według experienciey własney, zawziętey w Niderlandskich wojskach, po Hyszpańsku naprzod opisana y wydana, przez Diega Vffana [...] a teraz z wersiey Niemieckiey na Polsky Język, za Instancią gorąca, Wielmożego Pana Je. Mości, Pana Abrahama na Zbąszyniu, Ciświeckiego [...] przetłumaczona, y kosztem własnym, tegoż Wielożnego Pana, iako miłośnika rzeczy Rycerskich, na potrzebę Narodu swego w druk podana. Rokv Panskiego M.DC.XLIII. Cz. 1-3. [119]
  6. Marcina Kromera Biskvpa Warmienskiego O Sprawach, Dzieiach, Y Wszytkich Inszych Potocznosciach Koronnych Polskich: Ksiąg XXX [116]
  7. Navka Dobrego y Szczęśliwego Vmierania : Do poboznego zycia, y Cwiczenia się w Doskonałości Chrześciańskiey zachęcaiącymi dostatecznie obiaśniona Regułami : Prawowiernym [...] Katolikom [...] Wielce Pozyteczna y Potrzebna / Przez [...] Iana Ianußowskiego [...], Stanisława Reßkę [...], Pawła Sympliciana [...], Kaspra Drużbickiego [...], Mikołaia z Mościsk [...] Podana y Opisana. [101]
  8. Dzieło Boskie Albo Piesni Wiednia Wybawionego y inszych Transakcyey Woyny Tvreckiey, W Roku 1683 Szcześliwie rospoczętey / [Wespezyan Kochowski z Kochowa ...]. [88]
  9. De Politica Hominum Societate Libri Tres / Auctore Aarone Alexandro Olizarovio [...]. [87]
  10. De scriptorum Poloniae et Prussiae Historicorum, Politicorum et ICtorum typis impressorum ac Manuscriptorum In Bibliotheca Brauniana Collectorum, Virtutibus et Vitiis, Catalogus et Judicum, Post evolutionem exactam, sine odio aut studio, limatissimum. [81]

More...

Recently added

Loading...